28 Şubat Çarşamba

Haftanın En İyileri

İlgili İçerikler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mülakatsız 2431 personel alacak! En az 60 KPSS puanı ile…

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana nazaran; Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle 2431 kişilik kontratlı işçi alımı yapacak. Müracaat kaideleri ve ilanın tüm ayrıntıları haberimizde.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

 • 134 Aile Toplumsal Dayanak İşçisi,
 • 72 Toplumsal Çalışmacı,
 • 122 Psikolog,
 • 32 Fizyoterapist,
 • 22 Çocuk Gelişimcisi,
 • 20 Diyetisyen,
 • 105 Öğretmen,
 • 8 Avukat,
 • 124Hemşire,
 • 41Diğer Sıhhat Çalışanı,
 • 225 Ofis Çalışanı,
 • 8 Tekniker,
 • 11 Teknisyen,
 • 223 Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi,
 • 23 Yurt İdare Çalışanı,
 • 1261Destek Çalışanı ( 66 Engelli Bakıcı, 533 Yaşlı Bakıcı, 394 Çocuk Bakıcısı, 17 Bakım işçisi, 243 Paklık Vazifelisi, 8 Sürücü )

 Aile Toplumsal Dayanak İşçisi (4/B) Durumu Kısım Dağılım Tablosu; 

4/B Kontratlı İşçi Durum Dağılım Tablosu;

Yurt İdare Çalışanı (4/B) Durumu Kısım Dağılım Tablosu;

Destek Çalışanı (4/B) Durumu Kısım Dağılım Tablosu;

GENEL MÜRACAAT ŞARTLARI

 1.  657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Son müracaat tarihi prestijiyle müracaat yapılan konum için istenilen kısımdan mezun olmak (başvurduğu kontratlı işçi durumu için belirlenen tahsil seviyesinin üstü bir tahsil seviyesinde mezun durumda olup bu tahsil seviyesinde KPSS puanı bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.),
 3. Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
 4. 657 sayılı Kanun’un 4/B unsuruna eklenen “Bu formda istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde kontratın bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kaidesini sağlıyor olmak.

1) Aile Toplumsal Takviye İşçisi (4/B) (ASDEP) konumuna atanabilmek için; 

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Toplumsal Hizmet, Toplumsal Çalışma ve Toplumsal Hizmetler, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Ruhsal Danışmanlık ve Rehberlik kısımlarının birinden mezun olmak, b) 2022 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan çeşidinden geçerli en az 60 puanı olmak.

2) Toplumsal Çalışmacı (4/B) konumuna atanabilmek için; 

a) Toplumsal Hizmet, Toplumsal Çalışma ve Toplumsal Hizmetler lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan tipinden geçerli en az 60 puanı olmak.

3) Psikolog (4/B) konumuna atanabilmek için; 

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan çeşidinden geçerli en az 60 puanı olmak.

4) Fizyoterapist (4/B) konumuna atanabilmek için; 

a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan tipinden geçerli en az 60 puanı olmak.

5) Çocuk Gelişimcisi (4/B) durumuna atanabilmek için; 

a) Çocuk Gelişimi, Çocuk Sıhhati ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan cinsinden geçerli en az 60 puanı olmak.

6) Diyetisyen (4/B) durumuna atanabilmek için; 

a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan tipinden geçerli en az 60 puanı olmak.

7) Öğretmen (4/B) konumuna atanabilmek için; 

a) Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Öğretmenlik, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Konut İktisadı Öğretmenliği, Ruhsal Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2021 ve 2022 yılı KPSS P10 puan çeşidinden geçerli en az 60 puanı olmak.

8) Avukat (4/B) konumuna atanabilmek için; 

a) Hukuk fakültesi lisans programından mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan çeşidinden geçerli en az 60 puanı olmak,

c) Müracaat son günü prestijiyle Avukatlık ruhsatına sahip olmak yahut avukatlık staj bitirme evrakına sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğunu belgelemek,

9) Başka Sıhhat İşçisi (4/B) konumuna atanabilmek için; 

a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Birinci ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS P93 puan çeşidinden geçerli en az 60 puanı olmak.

10) Hemşire (4/B) konumuna atanabilmek için; 

a) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sıhhat Hizmetleri, Sıhhat Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan çeşidinden geçerli en az 60 puanı olmak,

11) Ofis İşçisi (4/B) durumuna atanabilmek için; 

a) Ofis İdaresi, Ofis İdaresi ve Sekreterlik, Ofis İdaresi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve İdaresi, Ofis Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Adalet, Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş Yönetimi, İşletme İdaresi, İşletme-Muhasebe, Hukuk Ofis İdaresi ve Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P93 puan cinsinden geçerli en az 60 puanı olmak.

12) Tekniker (4/B) durumuna atanabilmek için;

a) Elektrik yahut Elektrik Teknolojisi, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikerliğ, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Yapı İnşaat, Metal İşleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P93 puan tipinden geçerli en az 60 puanı olmak.

13) Teknisyen (4/B) konumuna atanabilmek için; 

a) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Kollarından, İnşaat Teknolojisi Alanı ve Kısımları yahut Ahşap Teknolojisi Alanı – Ahşap Yapı (Doğramacılık) Kolundan, Ahşap Teknolojisi Alanı ve Kısımları yahut Mobilya ve İç Yer Tasarımı Alanı ve Kısımlarından, Metal Teknolojisi Alanı ve Kısımları alanlarından mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P94 puan cinsinden geçerli en az 60 puanı olmak.

14) Muhafaza ve Güvenlik Görevlisi(4/B) konumuna atanabilmek için; 

a) Ortaöğretim Kurumlarının rastgele bir alanından mezun olmak.

b) Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik mühleti dolmamış Özel Güvenlik Vazifelisi Kimlik Kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu unsurunda belirtilen koşulları taşımak.

ç) 2022 yılı KPSS P94 puan cinsinden geçerli en az 60 puanı olmak. d) Konum için belirtilen cinsiyet kuralını taşımak.

15) Yurt İdare Çalışanı (4/B) konumuna atanabilmek için; 

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Toplumsal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Ruhsal Danışmanlık ve Rehberlik kısımlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan çeşidinden geçerli en az 60 puanı olmak.

16) Takviye Personeli(Engelli Bakıcısı)(4/B) konumuna atanabilmek için; 

a) Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve Kollarından, Acil Tıp Alanı ve Kolları yahut Acil Sıhhat Hizmetleri Alanı – Acil Tıp Teknisyenliği Kolundan, Hemşirelik-EbelikSağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Kısmının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Kısmının yahut Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sıhhat Memurluğu Kolunun birinden, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik Kısmı yahut Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Kısmından, Sıhhat Hizmetleri Alanı – Ebe Yardımcılığı Kısmından, Sıhhat Hizmetleri Alanı – Hemşire Yardımcılığı Kolundan, Sıhhat Hizmetleri Alanı – Sıhhat Bakım Teknisyenliği Kısmından mezun olmak

b) 2022 yılı KPSS P94 puan tipinden geçerli en az 60 puanı olmak.

c) Durum için belirtilen cinsiyet koşulunu taşımak.

17) Dayanak Personeli(Yaşlı Bakıcısı)(4/B) durumuna atanabilmek için; 

a) Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve Kollarından, Acil Tıp Alanı ve Kısımları yahut Acil Sıhhat Hizmetleri Alanı – Acil Tıp Teknisyenliği Kolundan, Hemşirelik-EbelikSağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Kısmının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Kolunun yahut Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sıhhat Memurluğu Kolunun birinden, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik Kolu yahut Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Kolundan, Sıhhat Hizmetleri Alanı – Ebe Yardımcılığı Kısmından, Sıhhat Hizmetleri Alanı – Hemşire Yardımcılığı Kolundan, Sıhhat Hizmetleri Alanı – Sıhhat Bakım Teknisyenliği Kısmından mezun olmak

b) 2022 yılı KPSS P94 puan cinsinden geçerli en az 60 puanı olmak.

c) Konum için belirtilen cinsiyet kaidesini taşımak.

18) Takviye Personeli(Çocuk Bakıcısı)(4/B) durumuna atanabilmek için; 

a) Ortaöğretim Kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı ve Kısımlarından mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P94 puan cinsinden geçerli en az 60 puanı olmak.

c) Durum için belirtilen cinsiyet kuralını taşımak.

19) Dayanak Personeli(Bakım Personeli)(4/B) konumuna atanabilmek için; 

a) Ortaöğretim Kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı ve Kısımlarından mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P94 puan tipinden geçerli en az 60 puanı olmak.

c) Konum için belirtilen cinsiyet kaidesini taşımak.

20)Destek İşçisi (Şoför) konumuna atanabilmek için; 

a) Ortaöğretim kurumlarının rastgele bir tahsil kısmından mezun olmak,

b) Hizmetin özelliğine nazaran Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca 01/01/2016 tarihi öncesi prestijiyle en az B sınıfı, 01/01/2016 tarihi sonrası prestijiyle ise D1 sınıfı şoför dokümanına sahip olmak.

c) Müracaat son günü prestijiyle 3 yıllık şoför dokümanına sahip olmak.

ç) 2022 yılı KPSS P94 puan cinsinden geçerli en az 60 puanı olmak.

21) Dayanak Personeli(Temizlik)(4/B) durumuna atanabilmek için; 

a) Ortaöğretim Kurumlarının rastgele bir alanından mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P94 puan çeşidinden geçerli en az 60 puanı olmak.

c) Durum için belirtilen cinsiyet koşulunu taşımak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar müracaatlarını 28/04/2023-08/05/2023 tarihleri ortasında son gün saat 23:59 ‘a kadar Cumhurbaşkanlığı Meslek Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Belirtilen mühlet içinde Cumhurbaşkanlığı Meslek Kapısı üzerinden yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Birden fazla kısım mezunu olan ya da birden fazla konuma koşulları tutan adaylar yalnızca bir (1) kısım yahut konum için müracaatta bulunabilecekler.

Gerçeğe karşıt evrak verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sözleşmeli işçi alımı müracaatlarında adaylardan istenecek bilgi ve evraklar şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz büsbütün görünür biçimde ön cepheden çekilmiş ve adayın çarçabuk tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını müracaat sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.) b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği yahut mezuniyet dokümanlarını manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların, diploma yahut mezuniyet evrakı yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Adres bildirimi, isimli sicil ve askerlik durumuna ait bilgiler sisteme otomatik yüklenecek olup, adayların misyonlarını devamlı yapmaya pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını ayrıyeten beyan etmeleri gerekmektedir.

d) Adayların, müracaat süreci tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmeleri ve “Aday Müracaat Bilgileri” formunu yazdırmaları gerekmektedir.

e) 657 sayılı Kanun’un 4/B unsuru kapsamında çalışan/çalışmış adaylar için E-devletten alınacak SGK hizmet dökümü meslek kapısına yüklenecektir.

f) Sürücü unvanına başvuracak adayların şoför dokümanını önlü ve gerili taratarak pdf formatında Meslek Kapısına yüklemeleri gerekmektedir.

g) Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi unvanına başvuracak olan adayların Özel Güvenlik Vazifelisi Kimlik Kartını önlü ve artlı taratarak pdf formatında Meslek Kapısına yüklemeleri gerekmektedir.

Haber7

Popüler İçerik