15 Şubat Perşembe

Haftanın En İyileri

İlgili İçerikler

81 İl Sağlık Müdürlüğü’ne ‘Ramazan Bayramı’ genelgesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı’nda sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için alınacak tedbirlere ilişkin hazırlanan genelge, 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderildi. Genelgede, idari izin günleri boyunca sürdürülecek hizmetlerle ilgili detaylı talimatlar ve hatırlatmalar yer alırken, hem kamu hastaneleri hem de özel hastanelerin acil servislerinde artması muhtemel iş hacmini karşılayabilecek nitelik ve kapasitede bir düzenleme yapılması gerektiği belirtildi. Ayrıca bayram tatili süresince tüm acil servislerin, bizzat başvuran, ambulanslarla veya diğer imkanlarla getirilen tüm vakaları karşılamak, kabul etmek ve gerekli tıbbi-cerrahi müdahaleleri zamanında ve etkin bir şekilde sağlamakla yükümlü olduğu ifade edildi.

‘TÜM KLİNİKLERDE YETERLİ İNSAN GÜCÜ BULUNMALIDIR’

Genelgede, hasta mağduriyetine sebebiyet verilmeksizin, sorunsuz ve özenli bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için gerekli hususlar şu şekilde vurgulandı:

“Acil sağlık hizmetleri ile hasta sevk ve nakil işlemlerinin 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmesi esastır. Bu sebeple, Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemindeki verilerin ilgili sağlık tesisleri yönetimlerince sürekli güncellenmesi sağlanmalıdır. Acil hasta sevk-nakil ve ambulans hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyonlar önceden yapılmalıdır. Hastanelerin acil servislerinde, laboratuvar, görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum ve benzeri hizmet unsurları bulunmalıdır. Lüzumu halinde tüm bu hizmet unsurlarının takviye edilebilmesi amacıyla gerekli planlama ve organizasyonlar yapılmalı, sorumlu ve ilgililere gerekli bildirimler önceden yapılmalıdır. Sağlık tesisleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar, ultrason-MR-tomografi-röntgen vb. görüntüleme birimleri ile hasta yatırılan klinikler gibi günün her saatinde hizmet verilmesi gereken tıbbi hizmet birimlerinde nöbet hizmetleri 24 saat hizmet sürekliliği esasına göre planlanmalı ve gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili hususlar bunların sorumlularına önceden tebliğ edilmelidir.”

‘HASTA MAĞDURİYETİNE SEBEBİYET VERİLMEMELİDİR’

Radyoterapi hizmetlerindeki aksamaların, hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceğinin göz önünde bulundurulması ve bünyesinde radyoterapi merkezi bulunan sağlık tesislerinde verilen radyoterapi hizmetlerinin, bayram tatili süresince de, planlanan tedavi protokollerine uygun olarak sürdürülmesi ve hasta mağduriyetine sebebiyet verilmemesi gerektiği kaydedildi. Genelgede, “Diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetler aksatılmamalı, ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerine tedavi planına uygun olarak devam edilmelidir. Replantasyon, kalp cerrahisi-yanık ve organ nakli gibi özellikli hizmet sunumu ve aynı zamanda acil müdahale ve tedavi gerektiren sağlık hizmetlerine, ihtiyaç duyulduğu anda ve süratle erişimin sağlanması, ihtiyacı olan hastalara bu hizmetlerin zamanında ve etkin bir şekilde verilebilmesi için ilgi İl Sağlık Müdürlükleri ve ilgili sağlık tesisi yönetimlerince gerekli ekipman ve hizmet planlaması önceden yapılmalı ve sorumlularına tebliğ edilmelidir” denildi.

Milliyet

Popüler İçerik